PL  ENG  DE  RU 

Aktualności | O firmie | Oferta | Jakość, ochrona środowiska i bhp | Kariera | Kontakt

O FIRMIE


FUGO Spółka z o.o.

ul. Przemysłowa 85,
62-510 Konin
tel. +48 63 240-51-11,
fax +48 63 242-50-33


ZAKŁAD ZGORZELEC

ul. Fabryczna 10a
59-900 Zgorzelec
tel. +48 75 771-02-00,
fax.+48 75 771-02-15


Nr KRS: 0000528932

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: 360069317

NIP: 665-299-62-53

Kapitał zakładowy: 36 097 000,00 PLN

RODO

KOMUNIKAT ZARZĄDU FUGO Sp. z o.o.


Działając w oparciu o art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd FUGO Sp. z o.o. postanawia o udostępnieniu Planu Połączenia spółki FAMUR FAMAK S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką FUGO Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) do publicznej wiadomości bezpłatnie na stronie internetowej Spółki.

[ Plan połączenia spółek FAMUR FAMAK Spółka Akcyjna oraz FUGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ]