PL  ENG  DE  RU 

Aktualności | O firmie | Oferta | Jakość, ochrona środowiska i bhp | Kariera | Kontakt

O FIRMIE


FUGO Spółka z o.o.

ul. Przemysłowa 85,
62-510 Konin
tel. +48 63 240-51-11,
fax +48 63 242-50-33


ZAKŁAD ZGORZELEC

ul. Fabryczna 10a
59-900 Zgorzelec
tel. +48 75 771-02-00,
fax.+48 75 771-02-15


Nr KRS: 0000528932

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: 360069317

NIP: 665-299-62-53

Kapitał zakładowy: 36 097 000,00 PLN

RODO

KOMUNIKAT ZARZĄDU FAMUR FAMAK S.A.


Z przyjemnością informujemy, że z dniem 03.04.2017 r. FAMUR FAMAK S.A. nabył 100% udziałów w kapitale zakładowym firmy FUGO ZAMET Sp. z o.o. z/s w Koninie. Cieszy fakt, że obie spółki znów wspólnie będą realizować przedsięwzięcia gospodarcze. Oba przedsiębiorstwa w latach 2008-2014 wchodziły w skład tej samej grupy kapitałowej FUGO S.A. i wspólnie realizowały duże kontrakty. FAMUR FAMAK S.A. jest zainteresowany zachowaniem potencjału produkcyjnego FUGO ZAMET Sp. z o.o. i dążeniem do dalszego rozwoju tej Spółki. Powodem nabycia udziałów FUGO ZAMET Sp. z o.o. przez naszą Spółkę jest bowiem konieczność zapewnienia dodatkowych mocy produkcyjnych i kompetencji wpisujących się w profil produkcji FAMUR FAMAK S.A. - m.in. w obrębie produkcji maszyn przeładunkowych oraz maszyn i urządzeń znajdujących zastosowanie w sektorze górnictwa odkrywkowego. Przejęcie FUGO ZAMET Sp. z o.o. będzie istotnym uzupełnieniem mocy produkcyjnych FAMUR FAMAK S.A. Jesteśmy przekonani, że wspólnymi siłami będziemy mogli pozyskiwać nowe rynki zbytu i umacniać pozycję na tych rynkach, na których już dotychczas obie Spółki funkcjonowały.