PL  ENG  DE  RU 

Aktualności | O firmie | Oferta | Jakość, ochrona środowiska i bhp | Kontakt

O FIRMIE


FUGO Spółka z o.o.
w likwidacji

ul. Przemysłowa 85,
62-510 Konin
tel. +48 63 240-51-11,
fax +48 63 242-50-33


Nr KRS: 0000528932

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: 360069317

NIP: 665-299-62-53

Kapitał zakładowy: 34 847 000,00 PLN

RODO

PL | ENG


KONTRAHENCI


Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FUGO Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Koninie, ul. Przemysłowa 85, REGON: 360069317, NIP: 6652996253, KRS: 0000528932.
2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy: odo@famak.com.pl oraz pisemnie na adres naszej siedziby.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa oraz czasu wymaganego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty wspierające nas w zakresie realizacji umowy, świadczące usługi księgowe, IT oraz inne podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa.
7. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W związku z tym w przypadku ich niepodania uniemożliwi to zawarcie przedmiotowej umowy.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes rzędu Ochrony Danych Osobowych.