PL  ENG  DE  RU 

Aktualności | O firmie | Oferta | Jakość, ochrona środowiska i bhp | Kariera | Kontakt

O FIRMIE


FUGO Spółka z o.o.

ul. Przemysłowa 85,
62-510 Konin
tel. +48 63 240-51-11,
fax +48 63 242-50-33


Nr KRS: 0000528932

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: 360069317

NIP: 665-299-62-53

Kapitał zakładowy: 34 847 000,00 PLN

RODO

PL | ENG


KONTRAHENCI


Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fugo sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, ul. Przemysłowa 85. Spółka jest częścią Grupy Famur Famak, w związku z czym Pana/Pani dane osobowe będą objęte współadministrowaniem oraz przekazywane w obrębie Grupy Famur Famak na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu - poprzez adres mailowy: odo@famak.com.pl.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie zakupowym oraz/lub zawarcia i realizacji umowy lub zamówienia. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz, w przypadku wyboru Państwa oferty, w celu podpisania i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
Przedmiotowe dane osobowe będą przetwarzane w czasie realizacji umowy, a także po jej ustaniu i ustaniu czasu wymaganego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, maksymalnie 10 lat po ustaniu umowy

- w przypadku danych podawanych do udziału w postępowaniu zakupowym: przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym realizowane było postępowanie zakupowe
- w przypadku sprzedaży pojazdu 5 lat od momentu sprzedaży,
- w sytuacji realizowania postępowania zakupowego w ramach projektu związanego z uzyskaniem dofinansowania ze środków UE, przez okres wskazany w umowie o dofinansowanie.

Wybrane dane mogą być udostępniane następującym podmiotom:

- Biuro Informacji Gospodarczej (BIG),
- kancelarie prawne,
- komornicy,
- towarzystwa ubezpieczeniowe,
- firmy windykacyjne,
- dostawcy oprogramowania i podmioty zapewniające wsparcie techniczne,

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.