PL  ENG  DE  RU 

Aktualności | O firmie | Oferta | Jakość, ochrona środowiska i bhp | Kariera | Kontakt

O FIRMIE


FUGO Spółka z o.o.

ul. Przemysłowa 85,
62-510 Konin
tel. +48 63 240-51-11,
fax +48 63 242-50-33


Nr KRS: 0000528932

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: 360069317

NIP: 665-299-62-53

Kapitał zakładowy: 34 847 000,00 PLN

OFERTY PRACYFUGO Sp. z o.o. w Koninie, krajowy lider w produkcji konstrukcji stalowych i urządzeń mechanicznych poszukuje kandydatów do pracy na stanowiska:

[ Mistrz malarni ]

[ Technolog ]

[ Wytaczarz, frezer ]

[ Monter konstrukcji stalowych ]

[ Spawacz ]


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy: personalny@fugo.com.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem tel. +48 665 660 409
Informujemy, że kandydaci chcący wziąć udział w procesach rekrutacyjnych realizowanych w FUGO Sp. z o.o., w tym pozostawić u nas swoje CV, zobowiązani są w dokumentach aplikacyjnych zawrzeć następujące informacje:

. imię i nazwisko,
. data urodzenia,
. miejsce zamieszkania,
. numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail,
. wykształcenie,
. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Z uwagi na wykraczający poza katalog określony w art. 221 Kodeksu Pracy zakres informacji wymaganych przez nas w przesyłanych przez Pana/Panią dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie klauzuli o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FUGO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie przy ul. Przemysłowej 85 w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym."

W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez FUGO Sp. z o.o. prosimy także o zaznaczenie klauzuli o treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FUGO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie przy ul. Przemysłowej 85 w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych." (opcjonalnie)

Jednocześnie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka FUGO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie przy ul. Przemysłowej 85, 62-510 Konin, NIP 6652996253, REGON 360069317, KRS 0000528932.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest Kodeks Pracy oraz zgoda.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego lub wycofania zgody, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu zakończenia przyszłych postepowań rekrutacyjnych lub wycofania zgody.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Podanie danych (nr telefonu, e-mail) jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. Nie podanie danych powoduje brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.