PL  ENG  DE  RU 

Aktualności | O firmie | Oferta | Jakość, ochrona środowiska i bhp | Kariera | Kontakt

O FIRMIE


FUGO Spółka z o.o.

ul. Przemysłowa 85,
62-510 Konin
tel. +48 63 240-51-11,
fax +48 63 242-50-33


Nr KRS: 0000528932

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: 360069317

NIP: 665-299-62-53

Kapitał zakładowy: 36 097 000,00 PLN

OFERTY PRACYFUGO Sp. z o.o. w Koninie, krajowy lider w produkcji konstrukcji stalowych i urządzeń mechanicznych poszukuje kandydatów do pracy na stanowiska:

[ Wytaczarz, frezer ]


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy: personalny@fugo.com.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem tel. +48 665 660 409.
Informujemy, że kandydaci chcący wziąć udział w procesach rekrutacyjnych realizowanych w Fugo Sp. z o.o., w tym pozostawić u nas swoje CV zobowiązani są zapoznać się i dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych.
Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy jest art. 22 Kodeksu Pracy. Zgodnie z art. 221 KP zakres danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia procesów rekrutacji obejmuje następujące informacje:

. imię i nazwisko,
. imiona rodziców,
. data urodzenia,
. miejsce zamieszkania,
. wykształcenie,
. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

W przypadku, gdy zakres przesyłanych przez Pana/Panią danych wykracza poza katalog określony w art. 221 Kodeksu Pracy (jw.) prosimy o umieszczenie klauzuli o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym."

W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez Grupę TDJ prosimy także o zaznaczenie klauzuli o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez Grupę TDJ" (opcjonalnie).

Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FUGO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, ul. Przemysłowa 85, REGON: 360069317, NIP: 6652996253, KRS: 0000528932
2. Fugo Sp. z o.o. jest częścią Grupy TDJ, w związku z czym Pana/Pani dane osobowe będą objęte współadministrowaniem oraz przekazywane w obrębie Grupy TDJ na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane.
3. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy: odo@famak.com.pl oraz pisemnie na adres naszej siedziby
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji.
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - Kodeks Pracy oraz zgoda art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres odo@famak.com.pl . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pania/Pana innych danych jest dobrowolne.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.