PL  ENG  DE  RU 

Aktualności | O firmie | Oferta | Jakość, ochrona środowiska i bhp | Kariera | Kontakt

O FIRMIE


FUGO Spółka z o.o.

ul. Przemysłowa 85,
62-510 Konin
tel. +48 63 240-51-11,
fax +48 63 242-50-33


Nr KRS: 0000528932

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: 360069317

NIP: 665-299-62-53

Kapitał zakładowy: 36 097 000,00 PLN

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE


WŁADZE FIRMY


Marcin Rybarczyk - Prezes Zarządu

Tomasz Parzyński - Wiceprezes Zarządu

STRUKTURA UDZIAŁOWCÓW100 % - FAMUR FAMAK S.A.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI- produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
- produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
- naprawa i konserwacja maszyn,
- naprawa i konwersacja metalowych wyrobów gotowych,
- instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia ,
- pozostałe badania i analizy techniczne,
- działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- pozostałe formy udzielania kredytów,
- pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych,
- wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń.