O FIRMIE


FUGO ZAMET Spółka z o.o.

ul. Przemysłowa 85,
62-510 Konin
tel. +48 63 240-51-11,
fax +48 63 242-50-33


Nr KRS: 0000528932

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: 360069317

NIP: 665-299-62-53

Kapitał zakładowy: 30 537 000,00 PLN

    AKTUALNOŚCI


FUGO S.A. informuje, że w dniu 1.12.2014 r. wniosła aportem do FUGO sp. z o.o. zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci zespołu składników materialnych i niematerialnych związanych z realizacją projektów wykonawczych w zakresie dostawy maszyn i urządzeń dla rynku wielkogabarytowych konstrukcji stalowych i usług off-shorowych (dalej zwaną ZCP). Z chwilą wniesienia aportem ZCP na FUGO sp. z o.o. zostały przeniesione wszelkie składniki mienia związane z dotychczasową działalnością FUGO S.A. w zakresie związanym z prowadzeniem działalności związanej z realizacją projektów wykonawczych w zakresie dostawy maszyn i urządzeń dla rynku wielkogabarytowych konstrukcji stalowych, i usług off-shorowych.