PL  ENG  DE
LOGO_FUGOSA
25 maj 2017 r.
     AKTUALNOŚCI

(2014-08-07 )

Zmiany w Zarządzie


Na posiedzeniu Rady Nadzorczej FUGO S.A., które odbyło się w dniu 29.07.2014r., została podjęta uchwała ...

(2014-08-05 )

Zmiany w Radzie Nadzorczej


Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FUGO S.A., które odbyło się w dniu 28.07.2014r. , zostały podjęte uchwały dokonujące zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
     CERTYFIKATY
[Rozmiar: 2349 bajtów]


Witamy w serwisie internetowym FUGO S.A.

Od ponad 45 lat jesteśmy jednym z najbardziej liczących się producentów urządzeń mechanicznych, części zamiennych i konstrukcji stalowych. Działając na rynku od 1962 roku dostarczamy nasze produkty i usługi dla przemysłu górniczego, maszynowego, hutniczego, stoczniowego, energetycznego, budowlanego, cementowo - wapienniczego, celulozowo - papierniczego oraz innych gałęzi gospodarki zarówno na rynku krajowym jak i światowym. Przyjętą i stosowaną przez nas zasadą jest stały rozwój i doskonalenie, a podstawą sukcesu jest ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań, zarówno organizacyjnych, jak i technicznych, technologicznych oraz spełnianie wymagań naszych klientów.

„Priorytetem FUGO S.A. jest uzyskiwanie wzrostu zadowolenia klientów i efektywności Spółki...”

Firma nasza tworzy Grupę Kapitałową, w skład której wchodzą następujące spółki: "FAMAK" S.A., "FUGO - ODLEW" Sp. z o.o., "FUGO PROJEKT" Sp. z o.o.

Posiadamy Zintegrowany System Zarządzania, w skład którego wchodzą System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 certyfikowany przez PRS, System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001 oraz System Zarządzania Jakością w Laboratorium Centralnym według normy EN 17025, na który posiadamy świadectwo uznania wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Zapewniamy najlepszą jakość naszych wyrobów i usług

Laboratorium Centralne zapewnia wykonywanie wszelkich pomiarów i badań niezbędnych do potwierdzenia zgodności wyrobów z wymaganiami. Badania laboratoryjne i badania kontroli jakości zapewniają utrzymanie ścisłych wymogów technologicznych i uzyskanie najlepszych parametrów wyrobów zgodnych ze specyfikacjami technicznymi.

Postawiliśmy na zadowolenie klienta

Poprzez ciągły rozwój, doskonalenie jakości wyrobów i usług oraz zaangażowanie naszej załogi przyczyniamy się do wzrostu zadowolenia naszych klientów. Posiadane doświadczenie poparte ponad 45 letnią działalnością na rynku dóbr inwestycyjnych pozwala nam osiągnąć pozycję solidnego partnera, którego produkt ceniony jest zarówno przez krajowych jak i zagranicznych odbiorców. Nad poprawnym wykonaniem powierzonego nam zadania czuwają wykwalifikowani specjaliści, zapewniając profesjonalną obsługę klienta i najwyższą jakość.


Kapitał zakładowy - Wpłacony: 10 076 224,50 PLN
Nr KRS: 0000040660
Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 310507897; NIP: 665-000-10-88; UST-ID Nr: PL6650001088

FUGO S.A.
ul. Przemysłowa 85, 62-510 Konin
tel. +48 63 240-51-11, fax +48 63 242-50-33
Aktualizacja: 27-10-2014, 07:31 | Uwagi dotyczące strony | Projekt i wykonanie