PL  ENG  DE  RU 

Aktualności | O firmie | Oferta | Jakość, ochrona środowiska i bhp | Kariera | Kontakt

O FIRMIE


FUGO Spółka z o.o.

ul. Przemysłowa 85,
62-510 Konin
tel. +48 63 240-51-11,
fax +48 63 242-50-33


Nr KRS: 0000528932

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: 360069317

NIP: 665-299-62-53

Kapitał zakładowy: 36 097 000,00 PLN

JAKOŚĆ, OCHRONA ŚRODOWISKA I BHP


Spółka wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania obejmujący:

- System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015,
- System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2015,
- System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy PN-N-18001:2004.

Potwierdzeniem zgodności z wymaganiami norm jest certyfikat nadany przez Polski Rejestr Statków S. A.

Nasze działania realizowane są w oparciu o Politykę Jakości, Środowiskową oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy .


Uprawnienia i uznania produkcyjne

Świadectwo KLASSE E 7319/07 - Schweisstechnische Lehr-und Versuchsanstalt (SLV) Berlin-Brandenburg w zakresie spawania konstrukcji stalowych i z dopuszczeniem do wykonawstwa mostów kolejowych wg DS-804 Uznanie 5116/95 oraz rozszerzenie 5117 Bureau Veritas (BV) w zakresie spawania konstrukcji stalowych. Certyfikat WF9810255HH Germanischer Lloyd (GL) w zakresie spawania konstrukcji stalowych. Świadectwo Kwalifikacji nr 10/07 - Ministerstwa Transportu, uprawniające do wykonywania badań stalowych konstrukcji mostowych wg PN-89/S-10050 Świadectwa Kwalifikacji nr 46/04 i 46/M/04 - Ministerstwa Infrastruktury, uprawniające do wykonawstwa, remontu i montażu stalowych konstrukcji mostowych wg PN-89/S-10050. Decyzja UD-17-3-E/3-02 Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), uprawniająca do wytwarzania elementów dźwignicowych Decyzja UD-17-3-E/3-02 Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), uprawniająca do naprawy elementów dźwignicowych

Uznania w zakresie Laboratorium Centralnego

Świadectwo Uznania II stopnia nr LB-088/17 Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) w zakresie spełnienia wymogów normy PN-EN 17025 oraz wymagań DT-L/95, Świadectwo Uznania TT/377/710405/08 Polskiego Rejestru Statków (PRS) w zakresie wykonawstwa badań nieniszczących Świadectwo Uznania TT/213/710405/08 Polskiego Rejestru Statków (PRS), w zakresie wykonawstwa analiz chemicznych, badań własności mechanicznych i badań metalograficznych.