Aktualności | O firmie | Oferta | Jakość, ochrona środowiska i bhp | Kontakt

O FIRMIE


FUGO Spółka z o.o.


ul. Przemysłowa 85,
62-510 Konin


Nr KRS: 0000528932

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: 360069317

NIP: 665-299-62-53

Kapitał zakładowy: 36 097 000,00 PLN

JAKOŚĆ, OCHRONA ŚRODOWISKA I BHP


Spółka wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania w zakresie "Produkcja, remonty, montaż, instalowanie, uruchomienie i serwis maszyn, urządzeń, wysokoprzetworzonych konstrukcji stalowych oraz części zamiennych", obejmujący:

- System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015,
- System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2015,
- System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy PN-N-18001:2004.

Potwierdzeniem zgodności z wymaganiami norm jest certyfikat nadany przez Polski Rejestr Statków S. A.

Nasze działania realizowane są w oparciu o Politykę Jakości, Środowiskową oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Spółka wdrożyła AQAP 2110:2016 - wymagania NATO dotyczące systemu zapewnienia jakości w projektowaniu, rozwoju i produkcji w zakresie: projektowanie, produkcja, remonty, montaż, instalowanie, uruchamianie i serwis maszyn, urządzeń, pojazdów specjalnego przeznaczenia, wysoko przetworzonych konstrukcji stalowych oraz części zamiennych. Potwierdzeniem spełnienia wymagań jest certyfikat wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Uznania w zakresie Laboratorium Centralnego

Świadectwo Uznania II stopnia nr LB-088/17 Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) w zakresie spełnienia wymogów normy PN-EN 17025.