Aktualności | O firmie | Oferta | Jakość, ochrona środowiska i bhp | Kontakt

O FIRMIE


FUGO Spółka z o.o.


ul. Przemysłowa 85,
62-510 Konin


Nr KRS: 0000528932

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: 360069317

NIP: 665-299-62-53

Kapitał zakładowy: 36 097 000,00 PLN

AKTUALNOŚCI


Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia o sprzedaży 100% udziałów i uchyleniu likwidacji Spółki


04.03.2021


Od dnia 04.03.2021 Zarząd Spółki działa w trzyosobowym składzie:

1. Leszek Zagórski - Członek Zarządu
2. Robert Zagórski - Członek Zarządu
3. Kamil Zagórski - Członek Zarządu


04.03.2021


Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia o rozwiązaniu Spółki w drodze likwidacji


15.09.2020


Od dnia 01.04.2020 r. Zarząd Spółki działa w dwuosobowym składzie:

1. Marcin Rybarczyk - Prezes Zarządu
2. Tomasz Parzyński - Wiceprezes Zarządu


01.04.2020


W dniu 26 marca 2020 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło decyzję o uchyleniu uchwały w sprawie połączenia z FAMUR FAMAK S.A.


26.03.2020


W dniu 26 marca 2020 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło decyzję o uchyleniu uchwały w sprawie połączenia z FAMUR FAMAK S.A.


26.03.2020


W związku ze zmianami organizacyjnymi informujemy, że jedynym adresem do korespondencji jest adres: FUGO Sp.z o.o. 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 85


03.2020


Działając w oparciu o art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd FUGO Sp. z o.o. postanawia o udostępnieniu Planu Połączenia spółki FAMUR FAMAK S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką FUGO Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) do publicznej wiadomości bezpłatnie na stronie internetowej Spółki.

[ Plan połączenia spółek FAMUR FAMAK Spółka Akcyjna oraz FUGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ]


10.2019


W dniu 05.11.2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki FUGO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie podjęło uchwałę w sprawie uzupełnienia Zarządu FUGO Sp. z o.o. o Panią Dorotę Smuda oraz Pana Macieja Przybyłę. Od dnia 06.11.2018 r. Zarząd FUGO Sp. z o.o. działa w trzyosobowym składzie:

1. Maciej Przybyła - Prezes Zarządu
2. Dorota Smuda - Wiceprezes Zarządu
3. Jakub Banaszak - Wiceprezes Zarządu

Jednocześnie informujemy, że z dniem 06.11.2018 r. FUGO Sp. z o.o. zakupiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa FUGO S.A. z siedzibą w Zgorzelcu. Zarząd FUGO Sp. z o.o. jest zainteresowany zachowaniem potencjału produkcyjnego Zakładu w Zgorzelcu i dążeniem do dalszego rozwoju Spółki.


11.2018


aaaa

Dnia 1.09.2018 Fugo Sp. z o.o. zorganizowało Piknik Rodzinny dla pracowników i ich rodzin. Impreza zaczęła się zwiedzaniem naszego zakładu a zakończyła super zabawą w Mikorzynie.aaaa

Dla najmłodszych uczestników były zorganizowane liczne zabawy, zarówno dzieci jak i dorośli nie mogli narzekać na nudę.
09.2018


aaaa

Kończymy wysyłkę elementów drugiego dźwigu dla niemieckiego kontrahenta. Łączna masa jednego dźwigu wynosi 371 ton.
aaaa

Na fotografii widzimy element podpory stałej.


08.2018


aaaa

Z początkiem miesiąca kolejne elementy tj., podpora stała i czołownica stała i wahliwa zostały wysłane do niemieckiego kontrahenta.
aaaa

Kolejne elementy dźwigu - platforma, zostały wysłane do naszego wschodniego kontrahenta.

07.2018


Od maja 2018 r. Fugo Sp. z o.o. czynnie zaczęło wspierać "młodą krew" tzn. małymi krokami chcemy objąć patronatem jedną z naszych regionalnych szkół co za tym idzie przekonać młodych ludzi do kształcenia się w zawodach, które pozwolą im zasilić w przyszłości naszą kadrę i będą nas wspierać w dążeniu do odnoszenia dalszych sukcesów. Obecnie na terenie Fugo Sp. z o.o. odbywają się praktyki uczniów szkoły ponadgimnazjalnej.


05.2018


aaaa

W kwietniu 2018 r. rozpoczęliśmy wysyłkę 2 dźwigów portowych dla klienta niemieckiego. Zakres prac Fugo objęło wykonanie konstrukcji stalowej oraz montaż instalacji hydraulicznej wyposażenie technicznego dźwigu.


04.2018


aaaa

W lutym 2018 r, staliśmy się posiadaczami Robota RTE 497 firmy IGM -"Spawacz doskonały" Jedną z podstawowych zalet stosowania robota spawalniczego jest znaczna redukcja negatywnego wpływu środowiska na pracę człowieka. Kolejnymi atutami jest poprawa wydajności zwiększenie powtarzalności procesu spawania co za tym idzie poprawa jakości produktu końcowego.aaaa

Parametry:

1. Źródło spawania Fronius TPS 600i
Zasięg pracy:
1. A x B x H => 4m x 4m x 20m
2. Manipulator robota - nośność 10 t
3. Rozstaw manipulatora 11m ÷16m
02.2018


aaaa

W styczniu 2018 uruchomiliśmy nową wypalarke plazmową 3D co podniosłą nasz potencjał techniczny w zakresie cięcia termicznego blach.
aaaa

Messer MultiTherm 4600
Właściwości wypalarki plazmowej:
. Źródło plazmy - Hypertherm HPR 260XD zakres cięcia stali czarnej (konstrukcyjnej) od 2mm do 25mm
. Głowica ukosująca - Messer Skrew Rotator
. Obszar roboczy - dwa stołu o wymiarach 3500x12500mm01.2018


aaaa

W grudniu 2017 r. Fugo Sp. z o.o. zrealizowało kolejny wielkogabarytowy projekt dla rosyjskiego kontrahenta obecnie do końca roku 2018 realizujemy nowe kontrakty dla owego klienta zza wschodu.

aaaa

W grudniu 2017 r. zakończyliśmy wysyłki 4 ładowarko - zwałowarek dla klienta hiszpańskiego. Całość kontraktu to ponad 1500 ton zmontowanej konstrukcji. Obecnie możemy się pochwalić kolejnym wielomilionowym kontraktem.


12.2017